Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

Dziś, tj. 28 września br. w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Współpraca między Organami Miasta, a Radami Dzielnic w ocenie przedstawicieli obu
stron.
5. Informacja na temat realizacji przez Wodzisławskie Centrum Kultury Dni Wodzisławia
oraz Reggae Festiwalu „Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi”, z uwzględnieniem kwestii
finansowych.
6. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Wodzisławia
Śląskiego oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.
7. Informacja Prezydenta Miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o
przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok
Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
d) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Sasankowa).
f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów najmu powierzchni użytkowej w budynku dworca kolejowego stanowiącego własność
Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego.
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. 26 Marca).
h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Magnoliowa 514 m2).
i) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Czyżowicka).
j) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Magnoliowa).
k) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul. Kokoszycka).
l) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul. Wiklinowa).
9. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej
kontroli środków na wspieranie sportu w ramach promocji miasta poprzez sport.
10.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się
w dniu 31 sierpnia 2022 r.
11. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].