UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

26 stycznia w Urzędzie Miasta (sala nr 202) oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 9:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wystąpienia mieszkańców.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja na temat działań miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
  b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
  c) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Oświaty miasta Wodzisław Śląski na lata 2022-2026".
  d) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju miasta Wodzisław Śląski do 2030 roku".
  e) w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/199/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego,
  f) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego,
  g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dla powiatu wodzisławskiego,
  h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dla powiatu wodzisławskiego,
  i) w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej.
 6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za II półrocze 2021 r. (Komisji Rewizyjnej za 2021 rok).
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2021 roku.
 8. Informacje prezydenta miasta:
  a) o działaniach podjętych między sesjami,
  b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.