UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych

Od 5 do 28 lutego trwały konsultacje społeczne w sprawie publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, świadczonej autobusami linii A, B, C, D. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły w nich udział.

Jak podał Referat Zarządu Dróg Miejskich i Transportu, do Urzędu wpłynęło 18 formularzy ankiety i 2 propozycje zmian, nieposiadające formy kwestionariuszowej. Obecnie trwa analiza zgromadzonych danych. Podsumowanie konsultacji społecznych zostanie opublikowanie na miejskiej stronie internetowej.

Przypomnijmy, konsultacje społeczne były konieczne z uwagi na wygaśnięcie z końcem br. umowy z operatorem świadczącym usługi na ww. liniach i potrzebę opracowania założeń do nowego przetargu. Uwagi, wnioski, propozycje zmian w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej Wodzisławia Śląskiego można było przekazać na adres Urzędu Miasta, osobiście w kancelarii Urzędu Miasta lub w formie elektronicznej.