Dziedzictwo kulturowe Śląska bez granic

Jakie są różnice pomiędzy kulturą śląską a czeską? Czy mamy taki sam zapał do gier sportowych? Tego dowiedzieli się uczestnicy tego projektu.

Tytuł projektu: „Dziedzictwo kulturowe Śląska bez granic”
Całkowita wartość projektu (PLN):
49241,00
Kwota dofinansowania (PLN): 36874,03 PLN z EFRR i 4916,53 z budżetu państwa
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska
Priorytet: 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza
Działanie: 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Okres realizacji: 1.01.2007 – 31.12.2007

Opis projektu: Przed przystąpieniem do projektu, w trakcie opracowania dokumentacji i przebiegu imprez strona polska i czeska kontaktowały się przynajmniej raz w miesiącu. Po stronie polskiej : dyrektor szkoły – Bożena Pluta (koordynator projektu) wraz zespołem po stronie czeskiej- Tomas Vytisk , starosta Krasnego Pola (koordynator projektu po stronie czeskie) z zespołem.

Zespół doradczy stanowili po stronie polskiej:
Bożena Jęczmionka (nauczyciel SP 16),
Jan Czyżak,Janusz Rassek –strażacy Prezes OSP Zawada i naczelnik;
Jan Zemło, Zygmunt Migas- prezesi klubu sportowego
Henryka Rassek, Barbara Rosół- przewodniczące Koła Gospodyń Wiejskich.

Po stronie czeskiej staroście towarzyszyli : Viera Havelkova- dyrektor szkoły w Krasnym Polu, Prezes straży pożarnej oraz klubu sportowego, prezes Klubu Działkowców, Prezes Klubu Emerytów.

1. DZIAŁANIE I
1. Utworzenie strony internetowej - styczeń 2007;
Dla potrzeb projektu utworzona została stronę internetową, na której zamieszczane są zdjęcia i opisy poszczególnych przedsięwzięć oraz opis projektu i prace nad nim;
2. Zakupienie baneru promującego projekt;
3. Zakupienie flag: polskich, czeskich, unijnych – wywieszane w trakcie imprez na budynku szkoły i OSP Zawada, małe flagi – umieszczane na stołach w trakcie biesiadowania.

 2 DZIAŁANIE II
WIECZÓR KOLĘD –KONCERT KOLĘDOWY, w trakcie którego nastąpiło uroczyste rozpoczęcie projektu :”Dziedzictwo kulturowe Śląska bez granic” . Impreza miała miejsce 28 stycznia 2007 r .w sali gimnastycznej szkoły a poczęstunek w stołówce szkolnej. Organizatorem uroczystości byli Szkoła Podstawowa nr 16, Rada Dzielnicy Zawada.

Wręczono zaproszenia zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej.Wywieszono baner oraz flagi czeska, polska i unijna na ścianie budynku szkoły w Zawadzie oraz na sali gimnastycznej szkoły, gdzie odbywała się uroczystość. Zostały wydrukowane okolicznościowe śpiewniki oraz wykonano dekorację sali gimnastycznej.

Przebieg imprezy :

W dniu 28 stycznia godzinie 14.00 goście z Republiki Czeskiej przyjechali dwoma autobusami do Wodzisławia Śląskiego, gdzie nauczycielka Małgorzata Bukowczan oraz Jan Czyżak i Fryderyk Kamczyk – przedstawiciele strażaków przywitali gości, a następnie przeszli ulicami miasta , prezentując ciekawe miejsca Wodzisławia Śląskiego. Po godzinnej wycieczce goście z Czech przejechali autobusami do dzielnicy Wodzisławia Śl. – Zawady i przeszli do szkoły , gdzie miała się odbyć impreza. O 15.30 w stołówce szkolnej zostali ugoszczeni ciepłym posiłkiem oraz napojami, po czym przeszli na salę gimnastyczną , gdzie o godzinie 16.00 rozpoczął się Wieczór Kolęd- Koncert kolędowy.
W Wieczorze wzięli udział zaproszeni goście: 100 – osobowa grupa z Czech ze starostą Krasnego Pola panem inż. Tomaszem Vytiskem (uczniowie z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz przedstawiciele organizacji: jak strażacy, sportowcy, emeryci i chętni mieszkańcy, władze dzielnicy Krasne Pole), władze miasta Wodzisławia Śl. z prezydentem miasta Mieczysławem Kiecą , zastępcami prezydenta przedstawiciele rady miejskiej, starosta powiatu wodzisławskiego pan Jerzy Rosół mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, zwłaszcza dzielnicy Zawada – 250 osób;

- orkiestra KWK „Anna” – 30 osób,

- zespół ludowy „Pszowiki” – 20 osób,

- młodzieżowy zespół muzyczny 15 osób,

- uczniowie szkoły w Zawadzie 140 osób.

Wspólne kolędowanie w języku polskim, śląskim i czeskim zostało wzbogacone przez występy : chóru z Krasnego Pola i Zawady, orkiestry KWK „Anna”, zespołu ludowego „Pszowiki” oraz występy uczniów czeskiej szkoły – zespół „Krasziczanki – KONCERT na sali gimnastycznej szkoły w Zawadzie.

W jadalni szkolnej przygotowano poczęstunek przy „kawie” oraz ciepły posiłek – kolacja dla zaproszonych gości. W kolacji wzięło udział ponad 250 osób wraz z członkami zespołów występujących. Na stołach umieszczono flagi unijne, polskie i czeskie.

3. DZIAŁANIE III
ZIMOWY TURNIEJ HALOWY PIŁKI NOŻNEJ 27 lutego 2007 roku

Impreza zorganizowana została przez Szkołę Podstawową nr 16 na sali gimnastycznej. W turnieju wzięło udział 9 wodzisławskich drużyn piłkarskich oraz drużyna piłkarska z Krasnego Pola. Turniej nabrał więc charakteru międzynarodowego. Drużyny walczyły o PUCHAR . Celem głównym było krzewienie kultury fizycznej oraz pogłębianie przyjaźni między czeskimi a polskimi uczniami.

DZIAŁANIA :

Została umieszczona informacja o Zimowym Turnieju Halowym Piłki Nożnej na stronie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., powiadomiono uczniów ze szkoły w Krasnym Polu oraz opracowano regulamin turnieju;

Zakupiono wyposażenie (stroje piłkarskie dla uczniów SP 16). Poczęstunek oraz ciepły posiłek: śniadanie i obiad dla uczestników spotkania, a potem wręczenie nagród i upominków z rąk prezydenta miasta pana Mieczysława Kiecy i zastępcy prezydenta Dariusza Szymczaka.

Liczba uczestników była następująca:

- Goście z Czech - 25 osobowa grupa uczniów oraz drużyna piłkarska ze szkoły w Krasnym Polu,

- 9 wodzisławskich drużyn piłkarskich – 80 osób z opiekunami,

- uczniowie szkoły wraz z nauczycielami w Zawadzie jako widzowie i kibice – 150 osób.

 4. DZIAŁANIE IV
TRADYCJE WIELKANOCNE – 3 kwietnia 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 16.

Organizator Szkoła Podstawowa nr16

Została umieszczona informacja o działaniu IV – „Tradycje Wielkanocne” na stronie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., stronie internetowej projektu, wysłane zaproszenia oraz opracowany program imprezy. Poinformowano Euroregion Silesia Wykonano dekoracje nawiązujące do tradycji wielkanocnych – zdjęcia. Zakupiono materiały , które zostały wykorzystane przy wykonywaniu wielkanocnych dekoracji w trakcie warsztatów plastycznych. Uzgodniono spotkanie z władzami Miasta Wodzisławia Śląskiego; przygotowano poczęstunek dla uczestników imprezy – śniadanie wielkanocne; obiad; Ustalono zwiedzanie miasta przez gości z Czech, w tym muzeum i sztolni w Wodzisławiu Śl. Wywieszono baner oraz flagi czeska, polska i unijna na ścianie budynku OSP Zawada i szkoły w Zawadzie – w centrum dzielnicy , opracowano program imprezy – scenariusz.

Goście to:
- 50- osobowa grupa uczniów czeskiej szkoły wraz z dyrektorem panią Wierą Havelkowa i nauczycielami,
- 60 uczniów ze szkoły w Zawadzie,
- 20 uczniów szkoły w Zawadzie towarzyszących dzieciom z Czech podczas warsztatów plastycznych,
- 10 nauczycieli zawadzkiej szkoły,
- 3 obserwatorów : Kuratorium Oświaty ( wizytator Hanna Świergolik) Urząd Miasta Wodzisławia Śl.( kierownik wydziału Edukacji pani Joanna Pliszkowska , Kierownik Wydziału Strategii Miasta- Michał Sobala )

 5. DZIAŁANIE V
50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w dniu 28 kwietnia 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 16 w Zawadzie.

Organizator Koło Gospodyń Wiejskich

Wywieszony został baner oraz flagi czeska, polska i unijna na ścianie budynku OSP Zawada i szkoły w Zawadzie – w centrum dzielnicy. Ukazała się informacja o obchodach tradycji na stronie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., stronie internetowej projektu, wysłano zaproszenia oraz opracowano program imprezy. Wykonano dekoracje nawiązujące do obchodów Jubileuszu. Zaproszono 30-osobową grupę gości z Czech – starosta Krasnego Pola –pan inż. Tomas Vytisk, chór z Krasnego Pola, władze miasta Wodzisławia Śląskiego , przedstawiciele innych dzielnic Wodzisławia Śl.. Ze strony polskiej uczestniczyło co najmniej 80 osób.

 Przebieg imprezy:

28.04.2007r. odbył się Jubileusz 50 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie.

Uroczystość rozpoczęto mszą św. o godzinie 15.00 w Kościele Parafialnym w Zawadzie. Następnie panie z koła, oraz zaproszeni goście – 30 osobowa grupa gości z Czech wraz ze Starostą Krasnego Pola panem inż. Tomasem Vytiskiem, przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Katowicach, delegacje władz powiatowych , miejskich , przedstawiciele organizacji lokalnych, poczty sztandarowe, w uroczystym orszaku udały się do Szkoły Podstawowej nr 16 w Zawadzie. W pięknie udekorowanej stołówce (baner, flagi unijne, polskie, czeskie , kwiaty ) odbyła się część oficjalna uroczystości. Nastąpiło uroczyste powitanie gości, odczytany został przez przewodniczącą Koła Gospodyń w Zawadzie referat okolicznościowy. Wręczono odznaczenia, dyplomy, podziękowania , kwiaty oraz upominki.
Głos zabrali zaproszeni goście. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości – 113 osób poczęstowani zostali śląskim obiadem ( rosół z makaronem, kluski śląskie, czerwona i biała kapusta, sos, rolady) kawą z kołaczem, zimnymi napojami. W części artystycznej wystąpił chór z zaprzyjaźnionego Krasnego Pola, uczniowie szkoły podstawowej w Zawadzie, Ludowy Zespół Wokalny „Syryniczki”. Przy dźwiękach organów i śpiewu wszyscy świętowali do godziny 20.00.

 6. DZIAŁANIE VI
ŚWIĘTO STRAŻAKÓW odbyło się 12 maja 2007 roku na terenie OSP Zawada i szkoły w Zawadzie. Organizatorem imprezy było Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie.
Została umieszczona informacja na stronie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., wysłano zaproszenia oraz opracowano program imprezy. Wywieszony został baner oraz flagi czeska, polska i unijna na ścianie budynku OSP Zawada i szkoły w Zawadzie – w centrum dzielnicy. Zaproszono gości z Czech ze starostą Krasnego Pola panem inż. Tomaszem Vytiskem oraz władze Miasta Wodzisławia Śląskiego; Przygotowano poczęstunek dla uczestników imprezy: obiad w szkole, dania grillowe na terenie OSP Zawada.

Przebieg imprezy :

Zbiórka gości przed remizą strażacką o godz. 11.30, następnie z orkiestrą i mażoretkami uroczyste przejście do kościoła na uroczystą mszę jubileuszową, po której na terenie OSP Zawada rozpoczęła się uroczystość. Powitanie poprowadził naczelnik OSP Zawada pan Janusz Rassek przed remizą. Witano zaproszonych czeskich gości ze starostą Krasnego Pola panem Tomasem Vytiskiem oraz strażaków – około 50 osób. Następnie prezydentów Miasta Wodzisławia: Mieczysława Kiecę, Dariusza Szymczaka, Ryszarda Zawadzkiego, starostę powiatu wodzisławskiego pana Jerzego Rosoła władze Powiatowej Straży Pożarnej - 10 osób i strażaków OSP Zawada – 50 osób, mieszkańców Zawady – 200 osób.
Po powitaniu nastąpiło wręczenie odznaczeń , dyplomów i podziękowań, po czym głos zabrali zaproszeni goście. Po tej części oficjalnej zaproszono uczestników na uroczysty obiad w jadalni szkoły w Zawadzie. Około godziny 15.00 na boisku szkolnym rozpoczęły się prezentacje strażaków, po których przystąpiono do zawodów - ćwiczeń z wykorzystaniem toru przeszkód . Zmagali się strażacy polscy i czescy. O godzinie 17.00 rozpoczęła się biesiada na wolnym powietrzu. Serwowano gulasz , napoje . Impreza trwał do godziny 22.00.

 7. DZIAŁANIE VII
TURNIEJ PRZYJACIÓŁ 30 czerwca 2007 roku na Obiekcie Sportowym w Zawadzie

Organizator Klub Sportowy Naprzód Zawada

Przygotowania do realizacji imprezy rozpoczęto od wysłania zaproszeń oraz opracowania program i plakatu imprezy; zaproszono zawodników oraz mieszkańców Krasnego Pola i Zawady do uczestnictwa w turnieju. Zakupiono puchary, dyplomy dla uczestników zawodów. W samej imprezie wzięli udział goście z Czech ze starostą Krasnego Pola panem inż. Tomaszem Vytiskiem – 50 osób. W imprezie również uczestniczyli Mieszkańcy Zawady- 350 osób: drużyny piłkarskie, ich rodziny, władze miasta, działacze, kibice i chętni mieszkańcy Zawady. Na terenie klubu sportowego przygotowano poczęstunek dla uczestników imprezy: obiad, dania grillowe, napoje.

 8. DZIAŁANIE VIII
SPORTOWY OBÓZ INTEGRACYJNY MŁODZIEŻY POGRANICZA w Gospodarstwie Agroturystycznym Strusioland

Organizator Klub Sportowy Naprzód Zawada

W dniach 21-31 lipca 2007 r. W Gospodarstwie Agroturystycznym Strusioland w Kończycach Małych odbył się sportowy obóz integracyjny młodzieży, zamieszkującej pogranicze polsko-czeskie w celu nawiązania i poszerzenia wzajemnej współpracy jak również poznawania walorów regionu.
W obozie udział wzięła udział 22 osobowa grupa młodzieży w wieku 14-16 lat (11 z polski i 11 z Czech) i 2 wychowawców, po 1 z każdego kraju. W programie obozu oprócz zajęć sportowych z piłki nożnej oraz turniejów piłkarskich były również wycieczki piesze i autokarowe – do stadniny koni w Ochabach, zwiedzano najciekawszych miejsc w gminie oraz wspólne wyjazdy na basen. Organizowano także liczne konkursy związane ze zwiedzanymi miejscami. Wiele czasu poświęcono na różnego rodzaju imprezy integracyjne takie jak: ogniska, wspólne muzykowanie, zajęcia przy komputerach. Podczas zajęć komputerowych uczestnicy obozu wymieniali informacje i odwiedzali strony internetowe co przyczyniło się do lepszego poznania miejscowości po obu stronach granicy. W organizacje obozu zaangażowane były przede wszystkim: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Městský Obvod Krásné Pole – Ostrava, LKS Naprzód 46 Zawada, TJ Sokol Krásné Pole (Klub Sportowy), Szkoła Podstawowa nr 16 z Wodzisławia Śląskiego – Zawady.
10 dniowy sportowy obóz integracyjny młodzieży pogranicza, wypełniony różnymi atrakcjami, minął w przyjaznej atmosferze a bariery językowe zostały szybko pokonane.

 9. DZIAŁANIE IX - DOŻYNKI
W dniu 23 września 2007 roku na terenie dzielnicy Zawada i Obiektu Sportowego w Zawadzie.

Organizaror Koło Gospodyń Wiejskich

Mieszkańcy Zawady, pragnąc przybliżyć czeskim przyjaciołom tradycję Dożynek, postanowili zorganizować w dzielnicy Zawada dożynki i zaprosić do uczestnictwa mieszkańców Krasnego Pola, którzy nigdy tego typu imprezy dotąd nie obserwowali. Impreza zawadzka została poszerzona na całe miasto Wodzisław Śląski, a nawet powiat wodzisławski z inicjatywy władz miasta., ze względu na obchody 750-lecia Wodzisławia Śl.
Udział wzięła 30-sobowa grupa czeskich gości, jako grupa specjalnych uczestników (uczestnikami byli: starosta Krasnego Pola, wicestarosta, członkowie Rady Miejskiej, zespół regionalny Kraśniczanki oraz chętni mieszkańcy Krasnego Pola.) wzięła najpierw udział w uroczystej mszy dożynkowej., po czym udali się do restauracji „Zaginiony świat” na uroczysty obiad, gdzie powitał ich starosta powiatu wodzisławskiego pan Jerzy Rosół. O godz. 15.00 rozpoczął się konny korowód.
Czescy goście prezentowali tańce i śpiewy swego regionu. O godz. 16.00 na Stadionie Sportowym w Zawadzie wzięli udział w programie artystycznym przy tradycyjnych potrawach śląskich. Pan starosta Krasnego Pola wręczył pamiątkowy wieniec dożynkowy. O godz. 18.00 pożegnano gości z Czech. Ze strony polskiej było ponad 2000 uczestników – mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i powiatu wodzisławskiego.

 10. DZIAŁANIE X
DNI TRADYCJI ŚLĄSKICH
1. W dniu 22 listopada 2007 roku na terenie szkoły odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Anioł z masy solnej”.

Organizator – dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16.

Została umieszczona informacja o działaniu X – na stronie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. oraz stronie internetowej projektu. Wysłano zaproszenia do szkoły w Krasnym Polu, poinformowano Euroregion Silesia oraz opracowano program imprezy. Zakupiono materiały, które zostały wykorzystane podczas warsztatów plastycznych: sól, mąka, materiały ozdobne. Wykonano dekoracje nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowych, nastrój anielski - zdjęcia.
Wywieszono baner promujący projekt na ścianie szkoły (całoroczna ekspozycja) oraz flagi : unijna, czeska i polska. Drugi baner wywieszono w jadalni, a flagę unijną na wystawie prac dzieci. Przygotowano poczęstunek dla uczestników imprezy .

Przebieg imprezy:

W dniu 22 listopada o godz. 9.00 przybyła do szkoły 50-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z czeskiej szkoły w Krasnym Polu z dyrektorem Wierą Havelkovą. Ze strony polskiej wzięła udział 50- osobowa grupa uczniów i nauczycieli zawadzkiej szkoły.
Spotkanie rozpoczęto od uroczystego śniadania, po czym gości zaproszono na salę gimnastyczną, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie. Nauczyciele zainicjowali tańce integracyjne, w których udział wzięły dzieci czeskie i polskie. O godz. 11.00 rozpoczęły się warsztaty plastyczne. Przy stolikach zasiedli uczniowie SP 16 oraz goście. Po krótkiej prezentacji zawadzkich nauczycieli na temat sztuki lepienia masa solną uczniowie z Krasnego Pola pod kierunkiem uczniów SP 16 wykonywały aniołki z masy solnej. Po ozdobieniu prac, pomalowaniu – wykonano wystawę aniołów z masy solnej. Nauczyciele SP 16 wykonali wystawę anielską .
Po powrocie wręczono dzieciom nagrody – upominki za wykonane prace plastyczne – rzeźby anielskie (statuetki, maskotki, farby, pamiątkowe koszulki, plecaki). O godz. 14.00 grupa czeskich i polskich uczniów pod kierunkiem nauczycieli udali się na wycieczkę po okolicy posiłkując się specjalnie na te okazję wydanymi przewodnikami po Zawadzie i szkole. Po podwieczorku ok. godz. 17.00 pożegnano gości.

 2 . Druga część Tradycji Śląskiej też miała miejsce na terenie szkoły w dniu 24 listopada 2007 roku

Organizator : Rada Dzielnicy Zawada , Bractwo Górnicze

Ta impreza skierowana była do dorosłych mieszkańców Krasnego Pola. Przybyła 40-osobowa grupa czeskich gości, na których oczekiwała 100-osobowa grupa zawadzian. Imprezę zaszczyciły władze miasta Wodzisławia z prezydentem i władze powiatu ze starostą na czele.
Uroczyste biesiadowanie prowadził wodzirej w towarzystwie akordeonistów polskich i czeskich. Uczestnicy posiłkowali się specjalnie wydanym na tę okazję Śpiewniczkiem, a napoje pili ze specjalnie wydanych na tę okazję kubków, które zabrali do domu na pamiątkę.
Stoły zdobiły flagi unijne, czeskie, polskie, na ścianie umieszczono baner promujący projekt.
We słowie wstępnym wygłoszonym na rozpoczęcie imprezy podsumowano całoroczny projekt, podkreślając dofinansowanie z funduszy UE oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IW INTERREG IIIA Czechy – Polska oraz z budżetu państwa.

 IMPREZY WYJAZDOWE :
1. 30 maja 2007 roku – Dzień Unii Europejskiej – całodniowy wyjazd 50-osobowej grupy uczniów z nauczycielami. Na wstępie zwiedzanie Ostrawy, a następnie udział we wspólnych prezentacjach z uczniami czeskimi w szkole w Krasnym Polu
2. 26 września 2007 roku – Europejski Dzień Języków – całodniowy wyjazd 50-osobowej grupy uczniów z nauczycielami. Udział w wspólnych zabawach sportowych z uczniami czeskimi w szkole w Krasnym Polu.