UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Działki produkcyjno-usługowe na sprzedaż (ul. Marklowicka)

28 lutego 2019 r. odbędą się drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Marklowickiej. Mowa o dwóch niezabudowanych działkach produkcyjno-usługowych.

Działki położone są w otoczeniu terenów zabudowy przemysłowej, usługowej i terenów zielonych. Zlokalizowane są przy publicznej drodze asfaltowej stanowiącej bezpośredni dojazd od drogi wojewódzkiej DW 932 - ul. Marklowickiej. Działki mają kształt regularny w kształcie trapezu, teren jest lekko pofałdowany, pozbawiony drzew i krzewów. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Działki położone są w terenach produkcyjno-usługowych. Przeznaczenie podstawowe to obiekty produkcyjne, bazy, składy, magazyny, obiekty usług logistyki, obiekty związane z obsługą pojazdów, obiekty usług handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty biurowe, administracyjne. Na terenie obowiązuje zakaz realizacji obiektów dla celów zbiórki i przetwarzania odpadów.

Przetargi

Przetargi odbędą się 28 lutego 2019 r. o godz. 11:00 (działka nr 2752/10) i 11:30 (działka nr 2753/10) w Urzędzie Miasta (ul. Bogumińska 4b, sala 206). Szczegółowe informacje można pobrać, klikając tutaj. W ogłoszeniu można znaleźć m.in. ceny wywoławcze nieruchomości.

Informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, pokój 106, tel. 32/4590562.

Galeria