Działki pod zabudowę mieszkaniową - przetargi

14 czerwca odbędą się pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury, poza strefą centralną Wodzisławia Śląskiego. Mowa o pięciu niezabudowanych działkach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działki położone w bezpośrednim otoczeniu terenu zadrzewionego, uprawianego rolniczo oraz zabudowy mieszkaniowej. Są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą. Mają kształt regularny, dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren działek jest nachylony w kierunku południowym. W północnej części działki nr 375/5 oraz w południowej części działki nr 374/5 zlokalizowana jest napowietrzna sieć wysokiego napięcia 110 KV. Dojazd do działek możliwy jest od ul. Żwirki i Wigury poprzez gminną drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej. Warty podkreślenia jest brak uciążliwości związanych z ruchem ulicznym. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Granice nieruchomości zostały ustalone przez firmę geodezyjną.

Działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem planu J28MN.

Przetarg

Przetargi odbędą się 14 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta (ul. Bogumińska 4b, sala 206). Szczegółowe informacje można pobrać, klikając tutaj. W ogłoszeniu można znaleźć m.in. ceny wywoławcze nieruchomości.

Informacji ws. przetargów udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (tel. 32 45 90 508).

Galeria