Działki na ul. Żwirki i Wigury - przetarg

18 października odbędzie się drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury, poza strefą centralną Wodzisławia Śląskiego. Mowa o niezabudowanych działkach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działki położone w bezpośrednim otoczeniu terenu zadrzewionego, uprawianego rolniczo oraz zabudowy mieszkaniowej. Są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą. Mają kształt regularny, dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren działek jest nachylony w kierunku południowym. W północnej części działki nr 375/5 oraz w południowej części działki nr 374/5 zlokalizowana jest napowietrzna sieć wysokiego napięcia 110 KV. Dojazd do działek możliwy jest od ul. Żwirki i Wigury poprzez gminną drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej. Warty podkreślenia jest brak uciążliwości związanych z ruchem ulicznym. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Granice nieruchomości zostały ustalone przez firmę geodezyjną.

Przetarg

Przetargi odbędą się 18 października 2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta (ul. Bogumińska 4b, sala 206). Informacje o powierzchni i cenach  nieruchomości  można pobrać, klikając tutaj.  Szczegółowe informacje ukażą się wrześniu na stronie http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl.

Informacji ws. przetargów udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (tel. 32 45 90 508).

 

Galeria