Działalność odpłatna i gospodarcza w NGO

Centrum Aktywności Społecznej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne dotyczące działalności odpłatnej i gospodarczej w organizacjach pozarządowych.

Przychodzi moment w życiu stowarzyszenia czy fundacji, kiedy tradycyjne źródła finansowania - dotacje, darowizny, składki członkowskie - nie wystarczają na rozwijanie działalności. Wtedy też organizacje pozarządowe poszukują innych źródeł finansowania. Mogą być nimi pieniądze ze sprzedaży usług lub towarów, czyli m.in. przychody z działalności odpłatnej. By przybliżyć temat działalności odpłatnej i gospodarczej w organizacjach pozarządowych, Centrum Aktywności Społecznej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne w tym temacie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 3 listopada w godz. od 16:00 do 17:30 w Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Styczyńskiego 2.

Obowiązują zapisy: k.powala@wodzislaw-slaski.pl lub tel. 509 271 987. Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

- działalność odpłatna w NGO - czym jest, warunki i zasady jej prowadzenia,

- działalność gospodarcza w NGO - czym jest, warunki i zasady jej prowadzenia,

- kiedy działalność odpłatna staje się gospodarcza - różnice pomiędzy działalnością odpłatną a gospodarczą w NGO.