Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach

Na wnioski dyrektorów publicznych przedszkoli i rad rodziców prezydent Mieczysław Kieca ustalił terminy przerw w pracy przedszkoli w okresie wakacji. Opiekę nad dziećmi z innych placówek przejmą dyżurujące jednostki.

Przerwy w pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu wynikają z tego, że znaczna większość dzieci przebywa wówczas na wakacjach, wyjazdach. Do przedszkoli uczęszcza wtedy mniejsza liczba przedszkolaków. Z tego względu samorząd ustala dyżury pracy wybranych placówek przedszkolnych.

Na czas przerwy w pracy przedszkola rodzic może zapisać dziecko do innego przedszkola, które będzie czynne. Od 27 maja do końca tygodnia zbierane są wnioski rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka na miesiące lipiec/sierpień. Wnioski są dostępne w przedszkolach.

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania publicznych przedszkoli w wakacje znajdziecie tutaj.

Zarządzenie nr OR-I.0050.162.2019 z dnia 22 maja 2019 roku