UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dyżury konsultacyjno-informacyjne i poradnictwo w Dziupli

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla" informuje, że od 23 marca do odwołania, uruchamia telefoniczne dyżury konsultacyjno-informacyjne i poradnictwo.

Wodzisławskie rodziny, borykające się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, mogą skorzystać z telefonicznych konsultacji z pracownikami Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla". Odbywać się one będą od 23 marca do owołania, w godzinach 9:00-13:00. 

Dyżur pełnić będą :

  • asystenci rodzin - od poniedziałku do piątku - nr tel.: 723 550 755,

  • psycholog/pedagog - we wtorki - nr tel.: 723 550 755,

  • pedagog - w środy - nr tel. 723 724 684,

  • wychowawca- we wtorki i czwartki - nr tel.: 723 724 684.

Placówka zaprasza także do kontaktu e-mailowego: dziupla@wodzislaw-slaski.pl.