Dyżurne gabinety weterynaryjne

Nad zwierzętami też trzeba czuwać, ponieważ również ich dotykają różnego rodzaju choroby, nierzadko zakaźne. W takich sytuacjach należy się zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim.

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Zadania te określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy inspektoratu.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

Telefon alarmowy na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej: 501 229 324

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://www.piw.wodzislaw.pl/