UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dworzec – postępy na placu budowy

Sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszy się jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych obecnie w Wodzisławiu Śląskim. Mowa o kapitalnym remoncie dworca kolejowego.

 

Na jakim etapie jest rewitalizacja dworca? Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa Urzędu Miasta przekazał, że w ostatnim czasie ukończona została już elewacja frontowa (główne wejście). Zrealizowano także docieplenie ścian zewnętrznych i wylewki w wybranych pomieszczeniach. Wykonano jeszcze: pożarowy sufit podwieszany na poddaszu, instalacje ogrzewania podłogowego, c.o., wentylacji, wodno-kanalizacyjną i elektryczną w wyznaczonych miejscach.

Na najbliższy czas deweloper odpowiedzialny za modernizację zabytkowego obiektu zaplanował m.in. dalsze wylewki, kolejne instalacje wentylacji i podłogowe, montaż okien i szklanej fasady w obrębie klatki schodowej, jak również ukończenie robót murowych na elewacji. Zakończenie prac powinno nastąpić na wiosnę tego roku.

Założenia remontu

Prace związane z rewitalizacją dworca kolejowego zakładają zachowanie starej konstrukcji obiektu. Ten zostanie odtworzony poprzez zabiegi konserwatorskie. Cegły będą miały naturalny kolor, czerwony. Obiekt zostanie też uzupełniony o elementy iluminacji świetlnej. W projekcie dworca uwzględniono klatkę zewnętrzną z windą, dzięki której z obiektu łatwiej będzie korzystać osobom niepełnosprawnym. Uzyskana zostanie również większa powierzchnia. Ma powstać ponadto dodatkowa galeria, połączona z I piętrem dworca.

Projekt zakłada, że na kondygnacji dolnej znajdą się między innymi: poczekalnia, strefa kas, skrzynki do przechowywania bagażu, pełen węzeł sanitarny, punkt gastronomiczny, punkt ładowania telefonów komórkowych, salonik prasowy. W tym miejscu zostanie zapewniony też dostęp do internetu. Na I piętrze znaleźć mają się 4 sale warsztatowo-szkoleniowe, z przeznaczeniem na spotkania np. organizacji pozarządowych.

Wielomilionowe dofinansowanie

Na realizację projektu przebudowy i rozbudowy dworca kolejowego i budowę Centrum Przesiadkowego miasto pozyskało środki unijne w wysokości ponad 10 mln zł (według pierwotnych umów o dofinansowanie). Wartość całkowita obu projektów, ujęta w umowach, przekroczyła 14 mln zł.

źródło: Gazeta Wodzisławska