Dworzec Kolejowy

Dworzec kolejowy w 2019 r. został zrewitalizowany i zaadaptowany pod Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski oraz pod Centrum Aktywności Społecznej.

Prace inwestycyjne na dworcu ukierunkowane były na zachowanie starej konstrukcji budowli. Budynek został odtworzony poprzez zabiegi konserwatorskie. Cegły tworzące elewację mają naturalny kolor – czerwony. Obiekt został wzbogacony o elementy iluminacji świetlnej. W projekcie dworca uwzględniono m.in. klatkę zewnętrzną z windą, dzięki której z obiektu łatwiej mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Powstała także dodatkowa galeria, połączona z I piętrem dworca. Według projektu na kondygnacji dolnej miały znaleźć się m.in. hol główny, poczekalnia, sklep usługowy, pełen węzeł sanitarny, punkt gastronomiczny, a także – w ramach Centrum Aktywności Społecznej – zaplecze warsztatowe składające się z sali warsztatowej i kuchni.

Na projekt przebudowy i rozbudowy dworca kolejowego oraz budowę Centrum Przesiadkowego miasto pozyskało środki unijne i z budżetu państwa w wysokości ponad 12 mln zł. Wartość całkowita obu projektów, ujęta w pierwotnych umowach o dofinansowanie, przekroczyła 14 mln zł.

Galeria