Dotacje na rozwój sportu

Poniżej można zapoznać się z wnioskami złożonymi w ramach przyznania dotacji na wsparcie realizacji projektu sportowego.

Wnioski na 2022 rok

 

Wnioski na 2021 rok