Dotacja dla żłobków i klubów malucha

Przyjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego uchwała w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, zakłada dotację zarówno dla dziecka, które znajdzie stałą opiekę w żłobku, jak i w klubie malucha w 2020 roku.

Kwota, która znajduje się w zapisie uchwały to 150 złotych dopłaty na dziecko w przypadku opieki w żłobku i klubie malucha. Kwotę będzie można uzyskać tylko dla dziecka mieszkańca Wodzisławia Śląskiego.

To inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom rodziców związana z zapewnieniem jak najlepszej opieki dla młodych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego – podkreśla prezydent miasta Mieczysław Kieca.

W mieście funkcjonuje 5 placówek specjalizujących się w opiece nad najmłodszymi - żłobek miejski z liczbą 50 miejsc, dwa niepubliczne żłobki łącznie z 37 miejscami oraz dwa kluby dziecięce – łącznie 45 miejsc.

Z jednej strony mamy dane, które mówią o tym, że te miejsca są zapewnione. Z drugiej strony wiemy, że jest potrzeba, aby tych miejsc docelowo przybywało - tłumaczy prezydent Mieczysław Kieca.

Pomysł ten wynika z kilku miesięcznych rozmów przeprowadzonych przez prezydenta miasta z wodzisławianami. Wielu rodziców zwracało się z prośbą podjęcia działań dla takiej formy wsparcia. Rozmawiano również z osobami prowadzącymi podmioty, które świadczą tego typu opiekę. Potwierdziły one potrzebę przetestowania tego typu wsparcia na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Dotacja nie będzie obejmować wydatków związanych z wyżywieniem oraz wydatków inwestycyjnych, jakie placówka chciałaby realizować. Pomoc finansowa zostanie udzielona pod warunkiem, że dana placówka zapewnia, co najmniej 8 godzin opieki w przypadku żłobków i 4 godziny opieki, jeżeli chodzi o klub dziecięcy.

Dotacje celowe będą udzielane od 1 stycznia 2020 roku.

Uchwała w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego