Doradca Prezydenta Miasta ds. oświaty

Od pierwszego kwartału 2015 roku w wodzisławskim urzędzie utworzone zostało stanowisko Doradcy Prezydenta Miasta do spraw oświaty. Objął je Eugeniusz Ogrodnik.

Jako doradca współpracuje z prezydentem w zakresie kształtowania polityki oświatowej. Do jego zadań  należy koordynowanie pracy Wydziału Edukacji oraz miejskich jednostek oświatowych, projektowanie i nadzór nad wdrażaniem strategii rozwoju oświaty, opracowanie i opiniowanie rozwiązań systemowych, monitorowanie zagrożeń i opracowanie działań naprawczych oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie oświaty. Ponadto doradca zajmuje się rozwojem Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

telefon kontaktowy: 32 45 90 472