UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dołącz do Wodzisławskiej Karty Seniora

W naszym mieście wydawana jest Wodzisławska Karta Seniora. Jest to specjalny program, skierowany do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, którzy ukończyli już 60 rok życia. Osoby legitymujące się kartą mogą korzystać z wielu ulg.

Program Wodzisławska Karta Seniora zakłada włączenie miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz firm prywatnych do działań służących poprawie jakości życia i aktywizacji seniorów. Dzięki uczestniczeniu w programie seniorzy mogą skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każda osoba mieszkająca na terenie miasta, która ukończyła 60 lat,  może w prosty sposób przystąpić do programu poprzez złożenie wypełnionego wniosku [otwiera się w nowym oknie]. Udział seniorów, w programie Wodzisławska Karta Seniora jest bezpłatny.

Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia wodzisławskich seniorów. Program Wodzisławska Karta Seniora jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Osoby legitymujące się kartą mogą korzystać z ulg korzystając z usług miejskich jednostek organizacyjnych. Zniżki na różnego rodzaju usługi oferują również prywatne firmy i usługodawcy, którzy przystąpili do programu. Więcej informacji o oferowanych zniżkach [otwiera się w nowym oknie].

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Bogumińskiej 4B lub wysyłając na adres: i.michalek@wodzislaw-slaski.pl. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 32 45 90 535.