UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dołącz do projektu "Zrób to z POWERem!"

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zachęca osoby bezrobotne poniżej 30. roku życia do udziału w projekcie „Zrób to z POWERem!”

Pandemia koronawirusa ma wpływ na funkcjonowanie rynku pracy, powodując kryzys gospodarczy i wzrost bezrobocia.

– Pomimo sytuacji panującej w naszym kraju, staramy się na bieżąco dbać o naszych klientów i nie zwalniamy tempa pracy. Już od maja 2021 r. rozpoczynamy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wyjaśniają pracownicy Urzędu Pracy.

Projekt „Zrób to z POWERem!” dedykowany jest osobom młodym poniżej 30. roku życia, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (z powodu rozwiązania lub nieprzedłużenia umowy) lub są osobami w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne).

W ramach projektu 37 osób będzie mogło skorzystać z:

  • usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (w tym dwudniowych spotkań z zakresu kompetencji społecznych),
  • prac interwencyjnych, tj. zatrudnienia u pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy z tego tytułu otrzymają przez 6 miesięcy zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody (1 000 zł miesięcznie) i składki na ubezpieczenia społeczne (ok. 200 zł miesięcznie),
  • bonów zatrudnieniowych, tj. zatrudnienia u pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy z tego tytułu otrzymają przez 12 miesięcy zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne (1 200 zł miesięcznie).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się od 4 maja 2021 r. (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu) do doradców klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod numerem tel. 32 459 29 41, 32 459 29 88 lub 32 459 29 51 oraz na stronie internetowej urzędu https://wodzislawslaski.praca.gov.pl/ [otwiera się w nowym oknie].

źródło: Starostwo Powiatowe