UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dołącz do projektu Fundacji "Znajdź Pomoc"

Znaki poziome wyznaczające miejsce parkingowe dla osob z niepełnosprawnościami

Fundacja "Znajdź Pomoc" prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością".

O projekcie

Realizacja projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" rozpocznie się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Wyznaczą oni dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji uczestników: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Udział w projekcie mogą wziął osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci,
 • osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • niebiorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferuje projekt?

 •  wsparcie psychologa (3 godziny) i doradcy zawodowego (5 godzin) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • wsparcie pośrednika pracy (30 godzin) i coacha (10 godzin);
 • sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (maksymalnie 120 godzin);
 • trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną, wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Dokumenty

Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi złożyć:

 • wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/ [otwiera się w nowym oknie].

Rekreutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Kontakt

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać kontaktując się z biurem.

Fundacja Znajdź Pomoc
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl
numer telefonu.: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli  na podniesienie kompetencji. Pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

źródło: Fundacja "Znajdź Pomoc"