Dokumenty do pobrania

Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczeń CAS na spotkania zobowiązane są do uzgodnienia z opiekunem terminu dogodnego dla organizacji i możliwego do zajęcia pomieszczenia, złożenia pisemnego zapotrzebowania na korzystnie z pomieszczeń w określonym terminie, zaakceptowania i podpisania Regulaminu. Organizacje ubiegające się udostępnienie CAS na siedzibę zobowiązane są ponadto do podpisania porozumienia.