Dofinansowanie na zakup książek dla szkół

Kolejne dofinansowanie dla miasta w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Całkowita wartość projektu wynosi ponad 37 tys. zł, zaś kwota dotacji to 29,6 tys. zł.

O programie

Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W odniesieniu do szkół zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Dla kogo wsparcie?

W roku 2021 wsparciem w ramach kierunku interwencji 3.1 zostało objęte Publiczne Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Wodzisławiu Śląskim. Całkowita wartość projektu 3 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 2,4 tys. zł (80 proc.).

W ramach kierunku interwencji 3.2 wsparciem zostały objęte:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - całkowita wartość projektu 15 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 12 tys. zł (80 proc.).

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Wodzisławiu Śląskim - całkowita wartość projektu 4 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 3,2 tys. zł (80 proc.),

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wodzisławiu Śląskim - całkowita wartość projektu 15 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 12 tys. zł (80 proc.).