UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dodatkowy nabór do SP nr 28 do klasy sportowej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim informuje, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniach 9-18 maja br. wspomniana placówka oświatowa przeprowadzi nabór uzupełniający do klasy sportowej o profilu biathlon/piłka siatkowa dziewcząt.

Do przeprowadzenia naboru uzupełniającego zgłosiły akces dwa kluby UKS Strzał Wodzisław Śląski oraz MKS Zorza Wodzisław Śląski, wycofała się natomiast Akademia Sportowa Top Team (judo). Propozycja Szkoły Podstawowej nr 28 dla dzieci oraz rodziców przyszłorocznej klasy czwartej obejmuje dyscypliny biathlon oraz piłka siatkowa dziewcząt.

Od poniedziałku, 9 maja br. zainteresowani rodzice mogą składać w sekretariacie szkoły deklaracje dotyczącą uczęszczania dziecka do klasy sportowej. Jeżeli zostanie złożonych 20 lub więcej deklaracji, dyrekcja szkoły wyznaczy termin testów sprawnościowych. Na ich podstawie zostanie przeprowadzona rekrutacja i wówczas rodzice podejmą ostateczną decyzję, czy ich dzieci będą uczęszczać do klasy sportowej.

Oferta skierowana jest do wszystkich dzieci z rocznika 2012 z terenu Wodzisławia Śląskiego, jak i powiatu wodzisławskiego.