UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Do dziś możesz wziąć udział w konkursie fotograficznym

Masz dobre oko i intuicję do robienia dobrych zdjęć? Wykorzystaj więc szanse, aby pokazać swój talent światu i weź udział w konkursie fotograficznym „Wodzisław Śląski w obiektywie”. Pokaż nam nasze miasto z nowej, ciekawej perspektywy, jako wyjątkowe miejsce z bogatą historią. Na Twoje zdjęcie czekamy do dziś, tj. 5 sierpnia br.

Pokaż nam, jak Ty widzisz nasze miasto i podziel się z nami swoją perspektywą. Nie musisz być profesjonalistą, wystarczy dobre oko i kreatywność. Być może Twoja autorska fotografia zostanie dostrzeżona i poruszy czyjąś wyobraźnie. Nie dowiesz się tego jeśli nie spróbujesz!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich i niepełnoletnich za zgodą rodzica/opiekuna. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursy trzy fotografie, a do przesłanego e-maila muszą dołączyć wypełnione oświadczenie [otwiera się w nowym oknie] (skan), natomiast osoby niepełnoletnie - zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów [otwiera się w nowym oknie] (skan).

Zasady udziału w konkursie

  1. Zdjęcie musi być wykonane w Wodzisławiu Śląskim i przedstawiać nasze miasto.
  2. Zgłoszone prace konkursowe muszą być aktualnym zdjęciem miasta Wodzisławia Śląskiego.

  3. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: n.panic@wodzislaw-slaski.pl w terminie od 14 lipca 2022 roku do 5 sierpnia 2022 roku.

  4. Do konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia niepublikowane.

Wymagania techniczne

  1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia w formacie JPEG lub TIF o pojemności do 8MB, o wymiarach 3000 pikseli po krótszym boku oraz rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI.

  2. Przesłane zdjęcia powinny być zatytułowane: imię i nazwisko_konkurs fotograficzny_Wodzisław Śląski w obiektywie_tytuł zdjęcia.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

  1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej oraz dwóch nagród dodatkowych dla uczestników.

  2. Organizator wybierze cztery dodatkowe zdjęcia, które wezmą udział w głosowaniu mieszkańców na miejskim profilu w portalu Facebook [otwiera się w nowym oknie]. Organizator przewiduje przyznanie zwycięzcy głosowania nagrody publiczności.

  3. Prace konkursowe znajdą się na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4).

  4. Przekazanie nagród zwycięzcom konkursu, nastąpi w wyznaczonym przez organizatora terminie i miejscu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania wyników.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu fotograficznego „Wodzisław Śląski w obiektywie” znajdziecie w Regulaminie [otwiera się w nowym oknie].