UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dni Profilaktyki w ZSP6

W dniach od 26 września do 5 października w Szkole Podstawowej nr 15 odbywały się Dni Profilaktyki.

W ramach obchodów Teatr Profilaktyczny Rondo z Krakowa przedstawił spektakl pt. ,,Cybernetyczne Sny” dla klas V-VIII, przeprowadzono dla uczniów wszystkich klas konkurs plastyczny pt.  ,,Stop uzależnieniom od Internetu”, na lekcjach wychowawczych rozmawiano na temat fonoholizmu, Teatr Edukacyjno-Profilaktyczny przedstawił spektakl pt. ,,Tolerancja”. Nie omieszkał też naszej szkoły odwiedzić Sznupek, pies policyjny, omówił zasady bezpieczeństwa w szkole, na ulicy i w domu. Uczniowie skorzystali z filmów profilaktycznych w ramach działań Nowe Horyzonty. Prace profilaktyczne odbyły się zgodnie z zapotrzebowaniem programu wychowawczo-profilaktycznego, przeprowadzonych ankiet diagnostycznych oraz były odpowiedzią na złożoną ofertę przez naszą szkołę zgodnie z ogłoszonym konkursem przez UM.