UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dla rodziny

Rodzina 3+

Miasto wspiera także rodziny wielodzietne. Od lat, z powodzeniem, prowadzony jest program "Rodzina 3+".

Rodzina 3+ /ulgi/

Do programu „Rodzina 3+” przystąpiły również firmy prywatne. Przedstawiamy ich ofertę:

Rodzina 3+ /wnioski/

Wniosek o wydanie kart „Rodzina 3+” dla wszystkich członków rodziny uprawniających do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą nr XVI/142/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. i skierowanych do rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Karta Dużej Rodziny

Od dnia 16 czerwca 2014 r. Referat Ogólny Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjmuje wnioski mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rodzina 500+

Od 1 kwietnia do 7 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 3440 wniosków, z czego 2534 wpłynęło w kwietniu, 833 w maju, a 73 w czerwcu. Na ten moment wydano 1790 decyzji.