Dla rodziny

Rodzina 3+

Miasto wspiera także rodziny wielodzietne. Od lat, z powodzeniem, prowadzony jest program "Rodzina 3+".

Rodzina 3+ /ulgi/

Do programu „Rodzina 3+” przystąpiły również firmy prywatne. Przedstawiamy ich ofertę:

Rodzina 3+ /wnioski/

Wniosek o wydanie kart „Rodzina 3+” dla wszystkich członków rodziny uprawniających do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą nr XVI/142/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. i skierowanych do rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Karta Dużej Rodziny

Wnioski na wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego przyjmuje Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Rodzina 500+

Od 1 kwietnia do 7 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 3440 wniosków, z czego 2534 wpłynęło w kwietniu, 833 w maju, a 73 w czerwcu. Na ten moment wydano 1790 decyzji.