Deklaracja

Jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Sposób pierwszy

Wypełnij deklarację w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (w budynku 4B w pokoju nr 106 otrzymasz pomoc merytoryczną)

Sposób drugi

 1. Wypełnij online bezpłatny formularz elektroniczny [otwiera się w nowym oknie],
 2. pobierz gotowy plik PDF,
 3. wydrukuj, podpisz i złóż w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (budynek 4B w Biurze Obsługi Klienta. Poprawność składanej deklaracji zweryfikuj w pokoju nr 106).

Sposób trzeci

Złóż deklarację elektronicznie.

Instrukcja złożenia deklaracji elektronicznej:

Krok 1

Wypełnij deklarację poprzez formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami [otwiera się w nowym oknie]. Pobierz wygenerowany na stronie dokument pdf

lub

pobierz deklarację w wersji edytowalnej, uzupełnij i zapisz zmiany [otwiera się w nowym oknie].

Krok 2

Wejdź na stronę [otwiera się w nowym oknie], która umożliwi podpisanie deklaracji przy pomocy profilu zaufanego. Podpisaną deklarację pobierz i zapisz.

Informacje o procedurze zakładania profilu zaufanego znajdziesz tutaj [otwiera się w nowym oknie].

Krok 3

 1. Wejdź na stronę ePUAP [otwiera się w nowym oknie] i zaloguj się,
 2.  z „Katalogu spraw” wybierz „Sprawy ogólne” → „Pisma do urzędu",
 3. następnie wybierz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub wejdź poprzez link [otwiera się w nowym oknie],
 4. z listy wybierz urząd, do którego składasz pismo → Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego. Następnie wybierz rodzaj pisma - „Inne pismo” oraz wypełnij wszystkie wymagane pola, które są oznaczone „*”,
 5. w załączniku dodaj wypełniony druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podpisany elektronicznie w kroku 2,
 6. podaj swoje dane kontaktowe,
 7. podpisz dokument podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 8. potwierdzenie złożenia deklaracji (UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) zostanie automatycznie wygenerowane i znajdzie się w zakładce „Moja skrzynka” → „Odebrane” pod wysłaną deklaracją.