UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Darmowa komunikacja miejska dla krwiodawców

Komunikacja Miejska w Wodzisławiu Śląskim wraz z początkiem roku wprowadziła darmowe przejazdy dla Zasłużonych Dawców Krwi I stopnia oraz Honorowych Dawców Krwi - Zasłużonych dla Zdrowia i Narodu. Mogą oni teraz bezpłatnie korzystać z linii A, B, C i D.

Aby skorzystać z darmowych przejazdów, trzeba posiadać przy sobie ważną legitymację wydaną przez Polski Czerwony Krzyż oraz aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. Dokumenty każdorazowo trzeba okazać przy pobraniu u kierowcy autobusu jednorazowego darmowego karnetu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Referatem Zarządzania Dróg Miejskich i Transportu (tel. 32 45 90 501).