Czym jest smog?

Programy informacyjne, znajomi, a może i Ty sam... Tyle mówimy o smogu i niskiej emisji, ale czy na pewno wiemy, czym są, jakie są przyczyny tych zjawisk, jak można im zapobiegać? Smog możesz zdemaskować tylko, jeżeli wiesz, na czym polega ten problem.

Niska emisja i smog

Niska emisja to zjawisko polegające na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy, powstające w wyniku spalania paliw najczęściej w domowych piecach i kotłach grzewczych, których stan techniczny, sprawność energetyczna i sposób eksploatacji pozostawiają wiele do życzenia. Na niską emisję wpływ ma także zła jakość spalanego paliwa i to, że palimy śmieci.

 

Niska emisja to najprościej ujmując emisja szkodliwych substancji do atmosfery na niskiej wysokości, nie większej niż 40 m nad poziomem terenu. Przeważnie jednak emitory znajdują się na wysokości do 10 m. Niskie kominy powodują, że zanieczyszczenia gromadzą się w okolicy miejsca ich powstania. Okazuje się, że źródło zanieczyszczenia powietrza, jakim działalność przemysłowa, nie jest największym problemem. Sektor mieszkaniowy, czyli domy jednorodzinne, kamienice, niewielkie zakłady produkcyjne, ma największy udział w ogólnej emisji pyłów w naszym kraju.

Czarny dym i nieprzyjemny zapach, wydobywające się z kominów budynków, ogrzewanych piecami czy kotłami grzewczymi? Tak, to, co łatwo możesz zaobserować szczególnie w okresie jesienno-zimowym, to skutki niskiej emisji. Skutki, które są zagrożeniem dla ludzi i środowiska.

Najbardziej klasyczny objaw niskiej emisji? Smog. Nazwa "smog" to połączenie dwóch angielskich słów: smoke, czyli dymu i fog, czyli mgły. Niska emisja powoduje jego powstawanie, szczególnie w przypadkach, gdy mamy do czynienia z dużą wilgotnością powietrza czy bezwietrzną pogodą.

 

Wodzisław Śląski

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie wydanym w 2016 r. wskazała, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast, w których prowadzone są pomiary, znajduje się w Polsce. Wodzisław Śląski znalazł się w tym zestawieniu na 5. miejscu.

Na naszej miejskiej stronie internetowej umożliwiamy Wam śledzenie jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim w czasie rzeczywistym.

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Dane z godz. 03:00

Zobacz skład

Skład indeksu

Kod związku Kat. Wartość
CO Bardzo dobry 326 µg/m3
NO2 Bardzo dobry 13 µg/m3
O3 Bardzo dobry 13 µg/m3
PM10 Bardzo dobra 19 µg/m3
SO2 Bardzo dobry 3 µg/m3

Legenda

bardzo dobry dostateczny
dobry zły
umiarkowany bardzo zły

Dane pomiarowe dla stacji Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego

Zamknij skład indeksu