Czerwony, biały, niebieski... Dalsza współpraca z Czechami

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem podjętym przez miasto Wodzisław Śląski i obwód miejski Ostrava-JIh jest projekt „Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski”, którego główny cel to kontynuacja współpracy administracji publicznej obu partnerów poprzez podniesienie jakości świadczenia usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług społecznych wykorzystywanych w pracy z dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną.

Cel osiągnięty zostanie poprzez utworzenie sieci powiązań pomiędzy świetlicami środowiskowymi i realizację działań kluczowych projektu. Dzieci poznają swoje mocne i słabe strony, a wychowawcy zdobędą nowe umiejętności.

Realizatorem zadań po polskiej stronie jest Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, która jako miejska jednostka organizacyjna jest odpowiedzialna za realizację zadań własnych gminy obejmujących m.in. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną.

Za nami działanie kluczowe - spotkanie pedagogów oraz osób odpowiedzialnych za rozwój usług społecznych, które miało miejsce w dniach 12-14 czerwca 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim. W trakcie 3 dni, zarówno polscy, jak i czescy uczestnicy projektu wzięli udział łącznie w 15 godzinach warsztatów szkoleniowych. Dzięki zrealizowanemu zadaniu zapoznano się z systemami wsparcia rodziny z uwzględnieniem uregulowań prawnych po polskiej i czeskiej stronie, przedstawiono systemy wspierania rodziny na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego i Ostravy-Jih (pierwszy dzień). W drugim dniu poznano praktyczne aspekty wspierania rodziny i pracy z dzieckiem (arteterapia, łączenie pokoleń, warsztaty kulinarne, zabawy ze słowem czy zajęcia sportowe). W ostatnim dniu trwania działania kluczowego odbyły się warsztaty w grupach polsko-czeskich („18 lat i co dalej”). Na koniec polscy i czescy przyjaciele przeszli wspólnie ulicami miasta w ramach happeningu zorganizowanego przez pracowników Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

Kolejne działania w ramach projektu to wyjazdy polskich dzieci do Czech, przewidziane do realizacji na sierpień 2017 r.

źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych

autorka zdjęć: Małgorzata Pawlas