Czasowa organizacja ruchu na ul. Jana Pawła II

Firma budowlana realizująca w naszym mieście budowę Centrum Przesiadkowego poinformowała, że na 19 marca zaplanowano wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z DK78 (rondo Karviny).

Utrudnienie będzie polegało na zakazie wjazdu na teren dworca kolejowego, z wyjątkiem pojazdów używanych na placu budowy, mieszkańców posesji przy ul. Rybnickiej (nr 2-8), samochodów dostawczych do pawilonu Markusia.

Budowa Centrum Przesiadkowego możliwa jest dzięki prawie 6-milionowemu dofinansowaniu unijnemu. Jest to projekt, który nierozerwalnie związany jest z projektem rewitalizacji dworca. Zaplanowano m.in.: utworzenie parkingu na części skweru na styku ul. Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wyodrębniono już nowe ścieżki rowerowe, usytuowane wzdłuż ul. 26 Marca oraz zbudowano szeroki ciąg pieszo-rowerowy ul. Pośpiecha-Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.