UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

CPPC

Zdalna Szkoła

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Zdalna Szkoła+

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”