UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?

Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie? Chcesz to zgłosić, ale nie wiesz jak? Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny - zareaguj. Powiadom służby, które przeciwdziałają przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, żeby szukała pomocy. Jeśli w związku z przemocą w rodzinie zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, niezależnie od zawiadomienia służb, zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego.

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesna.

Formy przemocy:

  • przemoc fizyczna - jeśli ktoś kogoś bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
  • przemoc psychiczna - jeśli ktoś kogoś obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje czyjeś działania, stale krytykuje,
  • przemoc seksualna - jeśli ktoś kogoś molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
  • inne zachowania - na przykład jeśli ktoś pozbawia kogoś opieki, której potrzebuje, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy - dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Zawiadom policję

Kiedy wezwać policję?

Jeśli czujesz, że czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone – nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij policję.

Pod jaki numer dzwonić?
  • 112 - ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych – policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,
  • 997 - numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki. 

Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę.

Co zrobi policja?

Gdy policja przyjedzie, w zależności od sytuacji, może:

  • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc – jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je popełni,
  • zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,
  • rozpocząć procedurę Niebieskie Karty.

Niebieskie Karty to procedura, podczas której osoby z różnych instytucji publicznych współpracują ze sobą, aby pomóc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W skład specjalnego zespołu wchodzą, między innymi policjant, psycholog, lekarz, pracownik społeczny. Zespół ten przygotowuje plan pomocy pokrzywdzonej osobie, wspiera ją i dba o jej bezpieczeństwo. 

Powiadom Ośrodek Pomocy Społecznej

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie albo podejrzewasz, że ktoś jej doświadcza – powiadom o tym Ośrodek Pomocy Społecznej w twojej gminie.

Co musisz zrobić?

Idź lub zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej może wysłać pracownika, aby odwiedził rodzinę i przeprowadził wywiad środowiskowy.

Gdzie znajdziesz Ośrodek Pomocy Społecznej?

Wodzisławski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 3 (numer telefonu: 32 459 06 50, e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl).

źródło: gov.pl