UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Co robić z bioodpadami?

1 stycznia ruszył w Wodzisławiu Śląskim nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. System, który duży nacisk kładzie m.in. na segregację bioodpadów. Poniżej zamieszczamy podpowiedzi, jak postępować z odpadami biodegradowalnymi.

Jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego? Bioodpady wrzucaj do brązowego pojemnika, który dostarczy miasto. Zgłaszaj chęć posiadania pojemnika do Urzędu Miasta (nr tel. 32 45 90 455). Nie umieszczaj bioodpadów w dodatkowych plastikowych workach lub opakowaniach. Tego typu odpady należy wrzucać do pojemnika luzem bądź w workach biodegradowalnych/kompostowalnych (ewentualnie papierowych).

Jesteś mieszkańcem zabudowy wielolokalowej? Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto wyposaża właścicieli nieruchomości w worki o pojemności 8 l, stosowanie wyłącznie do gromadzenia bioodpadów, umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki bioodpadów, w liczbie 4 szt. na miesiąc na mieszkańca. Bioodpady wrzucaj do brązowego pojemnika.

Do brązowego pojemnika na bioodpady wyrzucaj:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • niezaimpregnowane drewno,
 • resztki jedzenia.

Do brązowego pojemnika na bioodpady nie wyrzucaj:

 • kości zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Do bioodpadów zaliczamy również odpady zielone, np. ściętą trawę, kwiaty, łodygi i liście oraz inne drobne części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach. Odpady zielone nadają się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami.

Kompostowanie bioodpadów

Z odpadów warzywnych i owocowych, np. obierek, skórek, pestek, ogonków, z gałęzi drzew i krzewów, trawy, liści, kwiatów, trocin i kory drzew, niezaimpregnowanego drewna, resztek jedzenia mogą powstać:

 • nawozy roślin ogrodowych, zarówno warzyw, drzew i krzewów owocowych, jak i roślin ozdobnych,
 • biogaz jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz do napędu pojazdów,
 • składniki podłoża dla upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych i doniczkowych.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Jeśli zadeklarujesz kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • zyskujesz zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1,46 zł za osobę na miesiąc,
 • nie otrzymujesz 240-litrowego pojemnika na bioodpady,
 • nie gromadzisz bioodpadów w systemie workowym.                           

Nadają się do kompostowania: ścięta trawa, liście i gałązki z drzew i krzewów, zielone części warzyw liściastych, zwiędłe kwiaty oraz kwiaty doniczkowe (mogą być z ziemią), pozostałości roślinne po zbiorach, trociny, wióry i inne ścinki drewniane, odpady z kory, chwasty, słoma, siano

Nie nadają się do kompostowania: zepsuta żywność, mięso, kości, resztki jedzenia,

odchody zwierzęce, popiół z kominka lub pieca, zepsute owoce, stary chleb, resztki ugotowanych warzyw, obierki z ziemniaków, owoców i warzyw, łupinki orzechów, skorupki jajek, resztki owoców cytrusowych, skórki od bananów, resztki produktów mlecznych, fusy po kawie czy herbacie.

źródło: Gazeta Wodzisławska