Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim

Centrum Usług Wspólnych to wyodrębniona organizacyjnie jednostka, której zadaniem jest świadczenie wydzielonych usług na rzecz określonej grupy kapitałowej, przedsiębiorstwa wielozakładowego czy też administracji publicznej zarówno samorządowej, jak i rządowej.

Głównym celem stworzenia CUW jest ograniczenie kosztów przez wyeliminowanie powielania czynności przez pracowników rozproszonych jednostek i świadczenie tych czynności z jednego, centralnego miejsca oraz poprawę funkcjonowania dzięki standaryzacji procesów i procedur, lepszą kontrolę wewnętrzną oraz lepszy obieg dobrych praktyk i wiedzy w organizacji. W wodzisławskim centrum znajdują się pracownicy działów księgowych, kadrowych czy zamówień publicznych magistratu oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Pracują w jednym miejscu, realizując spójną politykę finansową czy kadrową w Urzędzie Miasta oraz jego jednostkach.

Dane teleadresowe:

Centrum Usług Wspólnych
ulica Świętego Jana 16
44-300 Wodzisław Śląski

tel: 32 45 90 600
strona internetowa: https://cuw.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/