UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Centrum Przesiadkowe - postępy na placu budowy

Równolegle do rewitalizacji dworca kolejowego w mieście budowane jest Centrum Przesiadkowe. Budowę umożliwiło prawie 6 mln zł pozyskanego dofinansowania. Aktualnie wyłoniony w przetargu deweloper zajmuje się przede wszystkim wykonaniem wysp separujących dla pieszych na ul. Rybnickiej.

Jak przekazał Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa Urzędu Miasta, zaawansowanie budowy to już ok. 70 proc. W ostatnim czasie wykonano korektę spadków na chodniku w obrębie zjazdu z ul. Jana Pawła II w kierunku ZUS-u. Firma jest też w trakcie wykonywania instalacji teletechnicznej w obrębie budynku dworca kolejowego.

Co pozostało jeszcze do zrobienia? Kontynuowane będą prace drogowe związane z budową ciągów pieszo-rowerowych, parkingu (dolnego, przy dworcu kolejowym) i miejsc postojowych (Taxi i Kiss&Ride) oraz ukształtowaniem nowej geometrii wlotów/wylotów z ronda Karvina. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa i jezdni manewrowych w obrębie dworca. Zostaną zabudowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tj. nowe oznakowanie pionowe i poziome, a także bariery ochronne. W ramach zagospodarowania terenu zamontowane zostaną: wiata autobusowa, wiata na rowery wraz ze stojakami na rowery oraz system parkingowy (szlabany).

Umowny termin zakończenia inwestycji przez wykonawcę ustalony został na 30 kwietnia br. Jak podał Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa, może on jednak ulec zmianie ze względu na wynikłe na etapie realizacji prace dodatkowe i zmiany projektowe. Roboty realizuje firma AWT REKULTIVACE A.S. z siedzibą w czeskim Havířovie.

O Centrum i celu jego budowy

Przypomnijmy, główny cel centrów przesiadkowych to takie zagospodarowanie danymi elementami przystanków, by możliwie w jak największym stopniu ułatwić i przyspieszyć przesiadanie się osobom zmieniającym środek transportu. Ideą projektu budowy wodzisławskiego Centrum Przesiadkowego jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej - komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia w postaci kompleksowej rewitalizacji budynku i obszaru dworca kolejowego, który po generalnym remoncie zostanie zaadaptowany pod dwie formy użytkowe: „Stację - Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski” oraz Centrum Aktywności Społecznej, służące realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach Jedłownik Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz w dzielnicy Nowe Miasto.

źródło: Gazeta Wodzisławska