Centrum Przesiadkowe - czasowa organizacja ruchu

Firma budowlana realizująca w naszym mieście budowę Centrum Przesiadkowego poinformowała, że na 5 listopada, na godz. 10:00 zaplanowano wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z DK78 (rondo Karviny).

Budowa Centrum Przesiadkowego możliwa jest dzięki prawie 6-milionowemu dofinansowaniu unijnemu. Jest to projekt, który nierozerwalnie związany jest z projektem rewitalizacji dworca. Zaplanowano m.in.: utworzenie parkingu na części skweru na styku ul. Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wyodrębniono już nowe ścieżki rowerowe, usytuowane wzdłuż ul. 26 Marca oraz zbudowano szeroki ciąg pieszo-rowerowy ul. Pośpiecha-Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.