Centrum Koordynacji Wolontariatu

Centrum Koordynacji Wolontariatu, które znajduje się przy ul. Styczyńskiego 2, zrzesza kluby wolontariackie wodzisławskich organizacji pozarządowych, młodzieżowe kluby wolontariatu działające w szkołach oraz placówkach wsparcia dziennego i innych świetlicach prowadzonych przez wodzisławskie instytucje.

Misją Centrum Koordynacji Wolontariatu jest:

- ułatwianie wolontariuszom i kołom wolontariackim nawiązywanie kontaktów i podejmowania współpracy,

- podnoszenie umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z wolontariuszami,

- zwiększenie aktywności wolontariackiej wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego,

- wsparcie kół wolontariackich zrzeszających wolontariuszy, którzy działają w organizacjach pozarządowych oraz szkołach,

- pomoc w tworzeniu nowych kół wolontariackich.

Główne działania Centrum Koordynacji Wolontariatu:

- pośrednictwo wolontariatu – jeśli chcesz zostać wolontariuszem ale nie wiesz jak i od czego zacząć, zgłoś się do nas. Niezależnie od tego, czy chcesz pomagać dzieciom w nauce, opiekować się zwierzętami czy organizować akcje charytatywne – znajdziemy dla Ciebie odpowiednią organizację,

- szkolenia i spotkania – każdy chcąc rozpocząć wolontariat powinien wiedzieć kto i gdzie może być wolontariuszem, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza a także co to jest tzw. karta etyczna wolontariusza. O tym wszystkim rozmawiamy na szkoleniach i spotkaniach,

- realizacja programów pilotażowych wśród młodzieży w wodzisławskich szkołach,

- prowadzenie analizy zaangażowania wolontariuszy działających w wodzisławskich szkołach oraz organizacjach pozarządowych. Dzięki tej analizie raz w roku w Dniu Wolontariusza (5 grudnia od 2023 r.) najlepszy wolontariusz zostanie nagrodzony podczas uroczystej gali i otrzyma statuetkę „Wolontariusza Roku Ziemi Wodzisławskiej”,

- organizacja raz na kwartał wspólnych spotkań z osobami prowadzącymi wodzisławskie koła wolontariackie. Celem tych spotkań jest systematyczne wyznaczane najważniejszych priorytetów działań i wzajemnej pomocy.