Centralny Port Komunikacyjny - weź udział w konsultacjach

Budowa linii kolejowej na odcinku Katowice-Ostrawa jest jednym z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego - Centralnego Portu Komunikacyjnego. W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań projektowych Egis Poland Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do wzięcia udziału w konsultacjach - poprzez wypełnienie kwestionariuszy online oraz udział w spotkaniu konsultacyjnym 10 lutego.

Egis Poland Sp. z o.o. na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice-granica państwa-Ostrawa”. Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie analiz uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zaprasza się mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, do zapoznania z zakresem planowanych przebiegów oraz do wypełnienia kwestionariusza ankiety. Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Kwestionariusze można wypełnić na stronie internetowej [otwiera się w nowym oknie] do 15 marca 2022 roku.

Spotkanie w Wodzisławiu Śląskim obędzie się natomiast 10 lutego 2022 roku o godz. 17:00 w auli przy Zespole Szkół nr 1 na Wilchwach (ul. Św. Wawrzyńca 11).

Steś linii kolejowej nr 170 - Wodzisław Śląski [otwiera się w nowym oknie].