UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Budżet w liczbach

Jakie będą nasze dochody? Ile planujemy wydać? O tym przeczytacie właśnie tutaj.

Budżet miasta na 2021 rok

Uchwała nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok:

  1. Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 255 321.319 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i według źródeł:

    1) dochodów bieżących w kwocie 230.350.794 zł,
    2) dochodów majątkowych w kwocie 24.970.525 zł.

  2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 265.883.723 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

    1) wydatków bieżących w kwocie 227.492.730 zł,
    2) wydatków majątkowych w kwocie 38.390.993 zł.

Szczegółowe informacje [otwiera się w nowym oknie].