Budżet Państwa

Miasto pozyskało dofinansowania z rządowych programów. Mowa o: "Posiłek w szkole i w domu", "Poznaj Polskę", "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Tytuł programu: WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023, ROK 2021

Całkowita wartość projektu (PLN): 25000,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 20000,00 zł (80 proc.)
Okres realizacji: od 25 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 rokuOpis programu: Program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach programu przewiduje się doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek; wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia  pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W roku 2021 wsparciem została objęta Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. W ramach wsparcia szkoła  zaplanowała  zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej.

"POZNAJ POLSKĘ"

Tytuł programu: PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI POD NAZWĄ "POZNAJ POLSKĘ", ROK 2021

Całkowita wartość projektu (PLN): 41031,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 31829,00 zł
Okres realizacji: od 18 listopada 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku
Opis programu: Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie  im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych. Pozwala urozmaicić  zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym okrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu, stwarza uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministerstwo.

W roku 2021 wsparciem została objęta:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 (klasy I-III) – całkowita wartość projektu 6250, w tym dofinansowanie 5000 zł;
 • Szkoła Podstawowa nr 15 (klasy I-III) – całkowita wartość projektu 7493 zł, w tym dofinansowanie 5000 zł;
 • Szkoła Podstawowa nr 16 (klasy I-III) – całkowita wartość projektu 2526 zł, w tym dofinansowanie 2020 zł;
 • Szkoła Podstawowa nr 16 (klasy IV-VIII) – całkowita wartość projektu 16900 zł, w tym dofinansowanie 13520 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 17 (klasy I-III) – całkowita wartość projektu 4500 zł, w tym dofinansowanie 3600 zł;
 • Szkoła Podstawowa nr 17 (klasy IV-VIII) – całkowita wartość projektu 3362 zł, w tym dofinansowanie 2689 zł.

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025"

Tytuł programu: NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025, ROK 2021

Całkowita wartość projektu (PLN): 37000,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 29600,00 zł (80 proc.)
Priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”
Kierunek interwencji: 3.1 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”
Kierunek interwencji” 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”
Okres realizacji: od 5 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
Opis programu: Program przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań  promujących czytelnictwo; w odniesieniu do szkół zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań  promujących czytelnictwo.

W roku 2021 wsparciem w ramach kierunku interwencji 3.1 zostało objęte Publiczne Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Wodzisławiu Śląskim. Całkowita wartość projektu 3000 zł, w tym kwota dofinansowania 2400 zł (80 %).

W ramach kierunku interwencji 3.2 zostały objęte:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim – całkowita wartość projektu 15000 zł, w tym kwota dofinansowania 12000 zł (80 %);
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Wodzisławiu Śląskim – całkowita wartość projektu 4000 zł, w tym kwota dofinansowania 3200 zł (80 %);
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wodzisławiu Śląskim – całkowita wartość projektu 15000 zł, w tym kwota dofinansowania 12000 zł (80 %).

"POZNAJ POLSKĘ"


Tytuł programu: PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI POD NAZWĄ "POZNAJ POLSKĘ", ROK 2022
Całkowita wartość projektu (PLN): 21 093,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 13 921,76 zł
Okres realizacji: od 20 października 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku
Opis programu: Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym okrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu, stwarza uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministerstwo.

W roku 2022 wsparciem została objęta:

 • Szkoła Podstawowa nr 15 (klasy I-III) – całkowita wartość projektu 8509 zł, w tym dofinansowanie 5000 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 (klasy IV-VIII) – całkowita wartość projektu 6284 zł, w tym dofinansowanie 4021,76 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 17 (klasy IV-VIII) – całkowita wartość projektu 6300 zł, w tym dofinansowanie 4900 zł.