UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Budżet Obywatelski

Rok 2015 był pierwszym rokiem, w którym nasze miasto miało budżet obywatelski. W jego ramach zrealizowano szereg projektów, o których decydowali mieszkańcy.

Budżet obywatelski, czyli inaczej budżet partycypacyjny, to jedna z najskuteczniejszych praktyk mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Jest to zatem szansa na włączenie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach. Biorąc udział w przygotowaniu budżetu obywatelskiego, mieszkaniec miasta współdecyduje o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Budżet obywatelski zapewnia także większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego.

Z uchwałą dotyczącą konsultacji Budżetu Obywatelskiego zapoznać się można tutaj >>UCHWAŁA

W sumie mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, do 5 maja 2014 roku, złożyli kilkadziesiąt projektów które, ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydział Spraw Obywatelskich w wodzisławskim magistracie sprawdził poprawność zgłoszonych projektów. Pod hasłem tym należy rozumieć miedzy innymi zweryfikowanie czy osoba zgłaszająca projekt jest zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim, ukończyła 16 rok życia i czy złożyła tylko jeden projekt. Formalnie poprawnie zgłoszonych propozycji projektów było 61. Zostały one przekazane odpowiednim komórkom organizacyjnym, które za zadanie miały ocenić między innymi czy zgłoszone zadanie jest zadaniem własnym gminy, czy Wodzisław Śląski posiada odpowiednią lokalizację na jego zrealizowanie i czy kwota zaproponowana w kwestionariuszu jest kwotą rzeczywistą. Wiadomo już, że pozytywnie zaopiniowano 25 projektów, na które mieszkańcy miasta będą głosować od 21 sierpnia do 5 września.

Głosowanie odbywać się będzie zarówno drogą tradycyjną – składając kartę do głosowania dostępną do pobrania na stronie lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Bogumińskiej 4 b lub drogą internetową. Czas trwania głosowania to 2 tygodnie.

 Zasady głosowania:

- osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Miasta Wodzisławia Śląskiego, którzy w 2014 roku ukończą 16 lat
– każda z osób uprawnionych do głosowania może oddać po jednym głosie na nie więcej niż trzy projekty z Bazy projektów
– każda z osób uprawnionych do głosowania może wziąć udział w głosowaniu tylko raz

Poniżej pobrać  można  bazę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie przez komórki opiniujące oraz kartę do głosowania.

BAZA PROJEKTÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE

Opis projektów poddanych pod głosowanie

BAZA PROJEKTÓW OCENIONYCH NEGATYWNIE

 

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

Wiadomo już, jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Wodzisławia Śląskiego na rok 2015. Mieszkańcy swoimi głosami zadecydowali, że chcą realizacji następujących projektów:

 • Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę LKS Naprzód 46 Zawada – 737 głosów (kwota szacunkowa 248 435, 00 zł; osoba zgłaszająca – Wojciech Burda)

 • Trasy rowerowe i spacerowe – 700 głosów ( kwota szacunkowa 88 394, 27 zł; osoba zgłaszająca – Karolina Remiasz – Konefał)

 • Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla mieszkańców dzielnicy Kokoszyce przy ZSP nr 6 ul. Młodzieżowa 47 – 695 głosów (kwota szacunkowa 50 000, 00 zł; osoba zgłaszająca projekt – Eugeniusz Chłapek)

 • Plac zabaw dla dzieci przy PP 15 – 627 (kwota szacunkowa 30 000, 00 zł; osoba zgłaszająca – pomysłodawca nie wyraził zgody na opublikowanie danych)

 • „Balaton” – miejsce atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji – 582 głosów (kwota szacunkowa 199 600, 00 zł; osoba zgłaszająca – Bogdan Bojko)

 • Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim – 525 głosów (kwota szacunkowa 174 550,00 zł; osoba zgłaszająca – Józef Szebesta)

 • Remont ulicy Gawędy (od skrzyżowania z ulicą Kopernika na wysokości posesji nr 93 do pierwszego łuku w prawo) – 455 głosów (kwota szacunkowa 150 000,00 zł osoba zgłaszająca – Maciej Grzesiak)

 • Miraż tańczy – 447 głosów (kwota szacunkowa 50 000,00 zł; osoba zgłaszająca – pomysłodawca nie wyraził zgody na opublikowanie danych)

Głosowanie zostało przeprowadzone od dnia 21 sierpnia 2014 r. do dnia 5 września 2014 r. Głosowanie zostało przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Łączna ilość otrzymanych kart do głosowania wyniosła 4447 kart, w tym:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej głosowało 1094 osób,

 • poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w Biurze Obsługi Klienta głosowały 3353 osoby.

Stwierdzono, że wszystkie karty do głosowania odpowiadały ustalonemu wzorowi. W wyniku analizy kart do głosowania dokonano następujących ustaleń:

Kart ważnych z głosami ważnymi oddano – 3595

Kart nieważnych z głosami nieważnymi oddano – 852

Przyczynami nieważności głosów na kartach nieważnych były:

 1. Błędne nazwisko osoby uprawnionej do głosowania – 7 kart

 2. Brak numeru PESEL – 22 karty

 3. Błędny numer PESEL – 62 karty

 4. Brak nazwiska rodowego matki (podano tylko imię) – 8 kart

 5. Brak danych matki (nie podano nic) – 29 kart

 6. Brak imienia matki (podano tylko nazwisko) – 184 kart

 7. Błędne imię i nazwisko rodowe matki – 10 kart

 8. Błędne imię matki – 23 karty

 9. Błędne nazwisko rodowe matki – 183 kart

 10. Osoby, które jako adres zamieszkania podały inną gminę – 8 kart

 11. Niezgodność więcej niż jednej danej lub brak więcej niż jednej danej osoby uprawnionej do głosowania – 8 kart

 12. Brak podpisu – 9 kart

 13. Karty, na których wybrano więcej niż trzy projekty – 12 kart

 14. Karty, na których nie dokonano wyboru – 25 kart

 15. Brak możliwości weryfikacji prawidłowości danych osoby uprawnionej do głosowania – 5 kart

 16. Karty zupełnie puste – 217 kart

 17. Karty osób, które głosowały wielokrotnie – 40 kart

Wyniki głosowania w kolejności według ilości ważnych oddanych głosów przedstawiają się następująco:

Nazwa projektu Ilość głosów ważnychIlość głosów nieważnychSzacunkowy koszt projektu

Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę LKS Naprzód 46 Zawada

737

127

248 435,00 zł

Trasy rowerowe i spacerowe

700

81

88 394,27 zł

Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla mieszkańców dzielnicy Kokoszyce przy ZSP nr 6 ul. Młodzieżowa 47

695

94

50 000,00 zł

Plac zabaw dla dzieci przy PP 15

627

71

30 000,00 zł

„Balaton” – miejsce atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji

582

64

199 600,00 zł

Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim

525

101

174 550,00 zł

Remont ulicy Gawędy (od skrzyżowania z ulicą Kopernika na wysokości posesji nr 93 do pierwszego łuku w prawo)

455

134

150 000,00 zł

Miraż tańczy

447

61

50 000,00 zł

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Wodzisławia Śląskiego na terenie osiedli mieszkalnych XXX-Lecia PRL, Piastów i Dąbrówki

395

32

250 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia na ulicy Skrzyszowska – boczna (za mostkiem w lewo)

327

93

154 717,00 zł

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Mieszka z ulicą Leszka w Wodzisławiu Śląskim

324

24

250 000,00 zł

Bezpieczna dzielnica Radlin II

319

21

100 000,00 zł

Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego Wodzisławskiego Centrum Kultury

307

57

245 395,00 zł

Bezpieczny tor rowerowy PUMPTRACK dla każdego

286

70

50 000,00 zł

„Symfoniczne poniedziałki” – koncerty w USC

271

75

w zależności od gaży zaproszonego artysty. Maksymalny koszt projektu
nie przekroczy 250 000,00zł

Siłownia pod chmurką

230

38

110 000,00 zł

Remont nawierzchni jezdni – ul. Wysoka

205

14

81 504,56 zł

Fontanna lub ścianka solankowa w Parku Miejskim

200

49

250 00,00 zł

Modernizacja sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury

178

20

70 000,00 zł

Rodzinna wyspa zdrowia i radości

169

24

60 000,00 zł

Minifitness pod chmurką

158

55

60 000,00 zł

Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa

136

12

231 240,00 zł

Wybieg dla psów

129

11

100 000,00 zł

Zakup domków drewnianych do organizacji jarmarków nie tylko świątecznych

111

16

76 000,00 zł

Parking przy ulicy Ofiar Oświęcimskich

22

1

40 000,00 zł