Budżet

Założenia

Na sesji Rady Miejskiej, 21 grudnia 2020 r., uchwalony został budżet Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok. Radni koalicji większościowej wprowadzili zmiany na kwotę około 3,5 miliona złotych. Wprowadzenie szeregu inwestycji odbyło się kosztem cięć, między innymi w wynagrodzeniach pracowników Urzędu Miasta czy miejskich jednostek oraz w ramach innych zadań bieżących (zrezygnowano na przykład z odwodnienia dworca kolejowego). Według prezydenta Mieczysława Kiecy zaproponowane cięcia doprowadzą do zwolnień około 25 osób w UM, MOPS, WCK czy MOSiR oraz do paraliżu Urzędu (ograniczone środki na materiały biurowe, paliwo, ubezpieczenie mienia itd.). Z kolei radni z większości stwierdzili, iż wprowadzone zadania to niezbędne minimum, jakiego oczekują mieszkańcy

Słownik

Słownik budżetowy, czyli jak zrozumieć założenia budżetowe.

Budżet w liczbach

Jakie będą nasze dochody? Ile planujemy wydać? O tym przeczytacie właśnie tutaj.