UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Budżet

Prezentacja

Jakie są założenia budżetowe naszego miasta? Dowiecie się tego z prezentacji.

Założenia

Co roku Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia Radzie Miejskiej, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy.

Słownik

Słownik budżetowy, czyli jak zrozumieć założenia budżetowe.

Budżet w liczbach

Jakie będą nasze dochody? Ile planujemy wydać? O tym przeczytacie właśnie tutaj