Budynki UM w trakcie modernizacji

W budynkach 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego rozpoczęły się prace modernizacyjne. Jaki jest zakres robót? Do kiedy potrwają? Kto zrealizuje zadanie?

Prace w budynku 4 obejmą: renowację tynków wewnętrznych, przebudowę sali narad, aktualizację sieci teleinformatycznej systemu, instalację wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynku, budowę dźwigu osobowego wraz z przystosowaniem strefy wejścia dla osób niepełnosprawnych, remont toalet i dezynsekcję przeciw szkodnikom drewna konstrukcji dachu.

W budynku 4A zaplanowano z kolei: renowację elewacji wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbki blacharskiej, instalacja odgromowej, dobudowę klatki schodowej z dźwigiem osobowym, remont istniejącej klatki schodowej, instalację wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynku oraz dezynsekcję przeciw szkodnikom drewna konstrukcji dachu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (link).

Przypomnijmy: najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego złożyło konsorcjum, którego liderem jest FOBUD Sp. z o.o. Z Marklowic. Cena oferty to 1 865 095,17 zł brutto. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania ustalono na 30 września 2017 roku. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

W wyniku zaplanowanych przeniesione do innych budynków zostały wybrane komórki. Zmianom uległy również numery telefonów. Więcej informacji umieściliśmy tutaj.