Budynek usługowo-biurowy na Starym Mieście na sprzedaż

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił drugi przetarg na sprzedaż budynku usługowo-biurowego położonego przy ul. Wałowej. Osoby mające pomysł na zagospodarowanie nieruchomości zapraszamy do zapoznania się z informacjami zw. z przystąpieniem do procedury przetargowej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem usługowo-biurowym o pow. użytkowej 411,11 m², wzniesionym metodą tradycyjną w latach 70. XX wieku. Budynek położony jest w centrum miasta. Sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi oraz usługowo-handlowymi. Obiekt ma trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Prowadzą do niego dwa wejścia: główne od strony zachodniej oraz wejście do pomieszczenia z piecem gazowym, znajdujące się po wschodniej stronie budynku. Do drugiego wejścia prowadzą schody zewnętrzne.

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną.

Cały teren, na którym znajduje się budynek, jest ogrodzony. Posiada nawierzchnię utwardzoną pełniącą funkcję parkingu. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Wałowej.

Nieruchomość oznaczono w ewidencji gruntów i budynków jako dwie działki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta działka nr 3572/332 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pojazdów o symbolu planu C6MWU. Działka nr 3570/332 położona jest na terenach dróg publicznych klasy lokalnej o symbolu planu 52KDL. Nieruchomość usytuowana jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmujących układ Starego Miasta, w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej oraz strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej.

Dodatkowe informacje o nieruchomości:

  • cena nieruchomości wynosi 470 000 zł brutto,
  • oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3572/332, 3570/332 o łącznej pow. 723 m², obręb Wodzisław, mapa 3, o użytku gruntowym B, opisana w księdze wieczystej GL1W/00008556/9.

Przetarg

Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b (sala nr 206, piętro I). Wadium należy wpłacić do 6 grudnia. Zainteresowane osoby zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

Informacji ws. przetargu udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4a (pokój 100, tel. 32 4590508).

Ogłoszenie o przetargu

Galeria