UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Budynek SKM będzie bardziej ekologiczny

Trwa termomodernizacja budynku administracyjno-gospodarczego Służb Komunalnych Miasta przy Marklowickiej 21F. Wśród kluczowych efektów, jakie ma przynieść realizacja tego projektu, trzeba wymienić zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, co przełoży się przede wszystkim na obniżenie kosztów utrzymania obiektu.

Prace związane z termomodernizacją obiektu wystartowały w październiku 2020 roku. - Zakres zrealizowanych prac to: rozbiórka obróbek blacharskich, kominów wraz z ich odtworzeniem, tynkowanie ścian piwnic pod izolację bitumiczną, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi. Wykonano również izolację ścian fundamentowych, odwodnienie dachu, rury spustowe z podłączeniem do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, drenaż i studzienki ściekowe - wylicza Lucyna Pluta ze Służb Komunalnych Miasta.

W tym momencie realizowane są prace związane z dostosowaniem pomieszczenia technicznego piwnicy budynku do nowego źródła ciepła, wymianą stolarki okiennej, instalacji grzewczej, w tym kaloryferów oraz montażem kotła gazowego.

A co dalej? - W ramach inwestycji wykonane zostaną jeszcze takie roboty budowlane jak: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, pokrycie dachu papą, wymiana rynien, izolacje cieplne, przeciwdźwiękowe, przeciwwilgociowe i przeciwwodne, obsadzenie kratek wentylacyjnych oraz pozostałe obróbki blacharskie, położenie na elewacji tynku mozaikowego, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej, wymiana źródła światła poprzez zastąpienie świetlówek tradycyjnych oświetleniem LED - przekazuje Lucyna Pluta. Planowo wykonawca ma zakończyć prace jeszcze w maju.

Termomodernizacja budynku administracyjno-gospodarczego SKM realizowana jest w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

źródło: Gazeta Wodzisławska

Galeria