UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Budownictwo mieszkaniowe. Wyraź opinię do 3 grudnia

Do 3 grudnia br. potrwają konsultacje społeczne, których przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne. Miasto zaprasza mieszkańców do wyrażania swoich opinii.

 
Konsultacje z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego są kolejnym po 2. wodzisławskiej debacie społecznej, która odbyła się 28 października w Wodzisławskim Centrum Kultury, krokiem w tym obszarze. 

Wyraź opinię

Sposobem przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:
 1. Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne?
 2. Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych?
 3. Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych?
 4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych?
 5. Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki mieszkalne wielorodzinne?

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Opinie i uwagi będzie można składać od 16 listopada br. Jak wziąć udział w konsultacjach? To proste. Można to zrobić:
 1. podczas otwartych spotkań z mieszkańcami na terenie wszystkich dzielnic miasta w sposób
  umożliwiający wyrażenie opinii oraz składanie wniosków, uwag lub propozycji (jednocześnie ze
  spotkaniami prezydenta miasta i mieszkańców dzielnic:
  • 16 listopada, godz. 17:00 - Jedłownik Szyb, Szkoła Podstawowa nr 4,
  • 17 listopada, godz. 17:00 - Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Szkoła Podstawowa nr 2,
  • 18 listopada, godz. 17:00 - Kokoszyce, Szkoła Podstawowa nr 15,
  • 22 listopada, godz. 17:00 - Nowe Miasto, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,
  • 23 listopada, godz. 17:00 - Trzy Wzgórza, Szkoła Podstawowa nr 10,
  • 25 listopada, godz. 17:00 - Radlin II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
  • 29 listopada, godz. 17:00 - Stare Miasto, Szkoła Podstawowa nr 1,
  • 30 listopada, godz. 17:00 - Wilchwy, Szkoła Podstawowa nr 9,
  • 2 grudnia, godz. 17:00 - Zawada, Szkoła Podstawowa nr 16).
 2. poprzez formularz internetowy (odnośnik do formularza zostanie opublikowany 16 listopada)
 3. poprzez zbieranie opinii przesłanych drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,
 4. poprzez zbieranie opinii złożonych lub przesłanych na piśmie w punkcie konsultacyjnym, którym
  jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski.
 
Konsultacje będą miały charakter opiniodawczy. Ich koniec wyznaczono na 3 grudnia. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji [otwiera się w nowym oknie] wydał prezydent miasta.