UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Budowa strzelnicy sportowej na potrzeby biathlonu w Wodzisławiu Śląskim

Tytuł projektu: Budowa strzelnicy sportowej na potrzeby biathlonu w Wodzisławiu Śląskim

Całkowita wartość projektu (PLN):  2 428 282,00 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 1 214 000,00 zł

Program: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Okres realizacji: XII 2017 - XII 2018

Opis projektu:

Zadanie obejmuje budowę strzelnicy sportowej na potrzeby szkoleniowe/treningowe. Obiekt zostanie zbudowany na obszarze o łącznej powierzchni ok. 4 000 m2 /40 (szer.) x100 (dł.). Pole strzelnicy składa się z:

  • rampy strzeleckiej zlokalizowanej w odległości 50,0m od tarcz strzeleckich,
  • toru strzeleckiego o wymiarach 30,0x50,0m,
  • 10 stanowisk tarcz o wymiarach 3,0x2,0m przeznaczonych do umieszczenia tarcz strzeleckich,
  • ścieżki technicznej biegnącej wzdłuż strzelnicy, szerokość 1,0m,
  • rundy karnej o dł. 75 m oraz o dł. 100 m i szerokości 6 m.

Przyjęto także wykonanie w strefie dla trenerów i zawodników siedzisk systemowych sportowych oraz kontenera magazynowo-socjalnego formie zaplecza. Całość obiektu zostanie ogrodzona siatką o wys. ok. 2,1 m ze słupkami metalowymi oraz 2 rozwierane bramy (wejście i wyjście na teren strzelnicy). Ponadto utworzony zostanie kulochwyt o łącznej długości 75 m oraz wysokości 3 m. Strzelnica będzie mieć podłoże trawiaste, rundy karne oraz trasa biegowa będzie asfaltowa.