Budowa drogi dojazdowej do kościoła na Wilchwach

Jednym z zadań realizowanych właśnie przez Służby Komunalne Miasta jest budowa drogi dojazdowej do nowego kościoła pw. św. Wawrzyńca na os. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy.

Prace obejmują m.in. wymianę i uzupełnienie podbudowy, zabudowę krawężników i wykonanie nawierzchni asfaltowej. W ich efekcie zbudowana zostanie droga o długości 120 mb i szerokości równej 4,5 m.

Inwestycja finansowana jest ze środków Rady Dzielnicy Wilchwy.