UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Budowa Centrum Przesiadkowego - czasowa organizacja ruchu

Firma budowlana realizująca w naszym mieście budowę Centrum Przesiadkowego, poinformowała, że na 3 kwietnia zaplanowano wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, dotyczącej wspomnianego zadania.

Czasowa organizacja ruchu ma zostać wprowadzona w odniesieniu do ul. 26 Marca i Jana Pawła II, o godz. 10:00.

Przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu odbędzie się po zakończeniu prac zw. z budową Centrum Przesiadkowego, na jesieni 2018 r.

Budowa Centrum Przesiadkowego możliwa jest dzięki prawie 6-milionowemu dofinansowaniu unijnemu. Jest to projekt, który nierozerwalnie związany jest z projektem rewitalizacji dworca. W planach jest m.in.: utworzenie parkingu na części skweru na styku ul. Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest również wyodrębnienie nowych ścieżek rowerowych, usytuowanych wzdłuż ul. 26 Marca oraz szerokiego ciągu pieszo-rowerowego ul. Pośpiecha-Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.