UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Bożena Jedynak-Turakiewicz dyrektorem SKM-u

Od 1 kwietnia br. Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim będą miały nowego dyrektora. Funkcję tę obejmie Bożena Jedynak-Turakiewicz.

W wyniku dokonanej weryfikacji złożonych ofert na stanowisko dyrektora Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim do rozmowy kwalifikacyjnej zostało zaproszonych trzech kandydatów.

Najlepsza okazała się Bożena Jedynak-Turakiewicz, który wykazał się bardzo dobrą znajomością m.in. przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, zasadami gospodarki finansowej obowiązujących w miejskiej jednostce organizacyjnej a przede wszystkim wiedzą merytoryczną wymaganą dla zatrudnienia na stanowisku dyrektora Służb Komunalnych Miasta. Bożena Jedynak-Turakiewicz dotychczas pracowała na stanowisku naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Raciborza.

Dotychczasowy dyrektor SKM-u, Tomasz Kaliciak, zrezygnował z pełnienia swojej funkcji z powodów osobistych.